Sporen van de wederkomst
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Auteur
DaniŽl inleiding
Bibliografie
Laatste nieuws
Openbaring v Johannes
Gesprekspunten
Links

  Het is mijn bedoeling bekend te maken, wat volgens DaniŽl en de Openbaring van Johannes geweten kan worden over de tijd die voorafgaat aan de Wederkomst.
Dit doe ik door beide boeken vanuit de grondtekst te lezen, te vertalen en toe te passen.
U vindt de uitleg door te klikken op "Openbaring v Johannes" vervolgens op "Openbaring deel I" of  "Openbaring deel II", daarna op de titel van het hoofdstuk van uw keuze.(1 t/m 22) of (23 t/m 40.)
 

Het gaat in beide boeken niet over de dag of het uur van de Wederkomst of de Opname, maar over de tijd die daaraan voorafgaat.
Het woord van Jezus dat niemand die dag en dat uur weet, wil zeggen dat gelovigen het van de tekenen moeten hebben. Het niet weten van de dag en uur is daarom een aansporing op de tekenen te letten.
 

Voor het verstaan van dit boek is de bekendmaking dat het getuigenis van Jezus Christus de geest is van de profetie, van beslissende betekenis.
Want Jezus is als de lijdende knecht des Heren in Getsemanť letterlijk gekruisigd en letterlijk opgestaan uit de doden.
Daar Jezus de geest is van de profetieŽn, hebben dezen behalve een geestelijke ook een letterlijke betekenis. Zoals Jezus in zijn letterlijke kruisgang, ieder mens wil overtuigen van zijn dodelijke schuld voor God en mensen, evenzo heeft elke profetie een letterlijke betekenis.
 

Om diezelfde reden hebben christenen van de vroege Kerk de profetische woorden van Jezus over de eindtijd en de val van Jeruzalem letterlijk verstaan en toegepast. Zodat zij bij de belegering van Jeruzalem in het jaar 70, dankzij het letterlijke verstaan, tijdig naar de stad Pella konden vluchten.
 

Nu praktisch alle uitleggers de "letterlijke" betekenis van deze profetieŽn uit de weg gaan, is men voor het verstaan van beide bijbelboeken aangewezen op de grondtekst van het Oude en Nieuwe Testament.
Hierbij moet men de waarschuwing van Jezus aan het einde van dit boek niets toe te voegen of af te doen, serieus nemen. Wie zegt dat de profetieŽn uit dit boek alleen een geestelijke (symbolische) betekenis hebben en geen letterlijke, doet volgens het woord van Jezus afbreuk aan dit boek!
 

Daar God in dit boek het getuigenis van Jezus centraal stelt, geven deze profetieŽn bij toepassing geen angst, maar heilige vrees, geloof en volharding in de wederkomst van Jezus Christus. Daarom is dit boek met zijn tekenen gegeven voor IsraŽl en de Kerk om in de tijd van afval en secularisatie te volharden in het geloof. Sterker nog, beide boeken maken Gods kinderen weerbaar tegen alle aanvallen van de Satan en de wereld in de eindtijd.
 

Daar de Here in onze tijd bezig is alle profetieŽn uit beide bijbelboeken te vervullen en daarvan sporen trekt, kunnen ze al voor een groot deel worden toegepast op IsraŽl en de Kerk.
Om de sporen zichtbaar te maken, zal ik D.V. het betreffende hoofdstuk van deze website telkens vernieuwen. Het vernieuwde hoofdstuk vindt u in het "Laatste nieuws".

NAAR BOVEN

 

  Het zij verre iets anders te verheffen, dan het kruis van de Here Jezus Christus.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Jezus
Christus
en die
gekruisigd
centraal
Letterlijke
en
geestelijke
betekenis
Door Gods woord letterlijk te nemen, konden zij ontkomen.
Bron: www.bibleexplained.com
IsraŽl
en de
Kerk
U bent de bezoeker sinds
4 maart 2004
 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 11-09-2019