Bibliografie
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

 

Vorige
Omhoog
Volgende

 

Bibliografie:

1.      Dr. C.GH.Aalders. Commentaar op het O.T. DaniŽl. J.H.Kok Kampen 1962.

2.      Deborah Alcock. Czaar Alexander 1. De Czaar tijdens Napoleon. W.J.Reynders. Hierden / Harderwijk.

3.      Lucius Flavius Arrianus. Alexander de Grote. Ambo bv, Amsterdam. 1999.

4.      Aurelius Augustinus. De Stad Gods. J.P. Van Der Tol. Dordrecht & De Vuurtoren Urk. 1979.

5.      Dr. J.N. Bakhuizen Van Den Brink. Handboek Der Kerkgeschiedenis. 4 Delen. Bert Bakker / Daamen N.V. Den Haag 1965.

6.      Walter Bauer.WŲrterbuch zum N.T.5e druk.Walter De Gruyter. Berlin- New York 1971.

7.      R.J. Benjamins / P.A. van der Ploeg. Gewoonweg Gereformeerd. Van Wijnen. Franeker. 1988.

8.      Dr. V. BrŁmmer. Wijsgerige Begripsanalyse. J.H.Kok Kampen. 1975.

9.      Drs. J. Buisman. Bar En Boos, zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen. Bosch & Keuning N.V. Baarn. 1984.

10.  Brochure van buitenlandse Zaken. De toekomst van de Europese.Gemeenschap. 1992.

11.  Blass / Debrunner. Grammatik des N.T. Griechisch. 13e druk Van  Den Hoeck & Ruprecht Gottingen .1970.

12.  Ds. D.A. van der Bosch. 666. 2e druk Gebr. Zomer & Keuning. N.V. Wageningen. 1945.

13.  J.Calvijn. Verklaring van DaniŽl. Deel 2. De Groot- Goudriaan Kampen. 1990.

14.  Ab Caransa. Jodendom, een gelede levensbeschouwing. Kok Kampen. 1996.

15.  Lothar Coenen / Erich Beyreuther / Hans Bietenhard. Theologischer Begriffslexikon zum Neuen Testament. 3 Delen. R. Brockhaus. Wuppertal. 1967.

16.  Caroline Collier. Aids: een verwoestende epidemie. Buyten & Schipperheijn. Amsterdam. 1988.

17.  Richard Condon. Spiegelbeelden. Vert. Hollandia N.V. Baarn. 1965.

18.  Dr. G. Dekker. De Stille Revolutie. J.H.Kok Kampen. 1992.

19.  Dr. Bernard Delfgaauw. Beknopte Geschiedenis der Wijsbegeerte. 9e druk Het Wereldvenster. Baarn 1973.

20.  Dr. Raymond Detrez. De Balkan. Van Burenruzie tot Burgeroorlog. Hadewijch. Antwerpen / Baarn. 1992.

21.  Dr. J. W. Doeve. Het Palestijnse Jodendom tussen 500 vůůr en 400 na Chr. Utrecht 1976.

22.  Dr. J. Douma. Aids meer dan een ziekte. 3e druk Van Den Berg. Kampen. 1987.

23.  Louis Gardet. De Islam. Vert. Het Spectrum N.V. Utrecht / Antwerpen. 1967.

24.  Dr. H. Van Gelder. Leerboek Der Oude Geschiedenis. 21e druk Wolters - Noordhoff N.V. Groningen. !970.

25.  Drs. J. van Gelderen / Dr. J. Plomp / W.C. Veenendaal. Honderd Plus Tien. Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland. J.H.Kok Kampen. 1975..

26.  H.A.R. Gibb. Islam. 2e druk Oxford University Press. Butler & Tanner. London. 1975.

27.  Dr. S. Greydanus. De Openbaring van Johannes. H.A. Van Bottenburg. Amsterdam 1925.

28.  Dr. F.W.Grosheide. Dr. G.P. Van Itterzon. Christelijke Encyclopedie. 2e druk. J.H.Kok Kampen 1956.

29.  Jean Guitton. God en de Wetenschap. Vert. Ambo B.V.  Baarn. !992.

30.  Adrianus Haemstedius. Historie der Martelaren. Den Hertog B.V. Ė Utrecht. 1980.

31.  Shlomo Hillel. Operatie Babylon. Illegale emigratie van Joden uit Irak. Ten Have. 1985.

32.  Homeros. Ilias & Odyssea. Vert. Frans van Oldenburg Ermke. Kempische boekhandel, Retie. 1959.

33.  Dr. Georg Huntemann. Geloven tussen gisteren en morgen. Vert. T. Wever. Franeker. 1966.

34.  Dr. H. Jonker. Een pelgrimage naar Verdun 1916. G.F. Callenbach b.v. Nijkerk. 1981.

35.  Dr. O.J. De Jong. De Geschiedenis Der Kerk.10e druk. G.F. Callenbach b.v. Nijkerk. 1980

36.  Dr. O.J. De Jong. Nederlandse Kerk Geschiedenis. 2e druk. G.F. Callenbach b.v. Nijkerk. 1978.

37.  Ben van Kaam. Parade der Mannenbroeders. Gebr. Zomer & Keuning. N.V. Wageningen. 1964.

38.  P. Kahle. Biblia Hebraica . Rudolf  Kittel Wurtembergische Bibelanstalt Stutgart.1937

39.  Dr. A.E.J. Klijn. Apostolische Vaders 1 en 2. J.H.Kok Kampen 1981.

40.  Ludwig Koehler. Lexicon In Veteris Testamenti Libros. E.J.Brill Leiden 1958.

41.  Dr. A. Kuyper. De engelen Gods. 2e druk J. H. Kampen. 1923.

42.  J.P.Lettinga. Grammatica van het Bijbels Hebreeuws. E.J.Brill Leiden 1962.

43.  J.P.Lettinga. Hulpboek bij de Grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

44.  Mark Lynas. Het nieuwe weer. De Arbeiderspers Amsterdam/Antwerpen.2004.

45.  Kishore Mahbubani. De eeuw van AziŽ. Nieuw Amsterdam Uitgevers. 2008

46.  Eric Mecking. Deflatie in aantocht. Mets & Schilt, Amsterdam. 2005

47.  Shervin Nekuee. De Perzische paradox. Arbeiderspers Amsterdam. 2006

48.  Nestle / Aland. Novum Testamentum. Graece et Latine 25e druk United Bible Soieties. London 1963/69.

49.  Prof. Dr.H.F.Nierstrasz en Dr. E.C.G.BrŁnner. 3e druk Oosthoekís Encyclopaedie. 1934.

50.  Het Nieuwe Testament in Zes Nederlandse Vertalingen. Boekencentrum B.V.

ís-Gravenhage.1977.

51.  Het Oude Testament in Zes Nederlandse Vertalingen Deel 111

Boekencentrum B.V. ís-Gravenhage.1980.

52.  Dr. J. Pen. Moderne Economie.14e druk. Het Spectrum N.V. Utrecht / Antwerpen. 1968.

53.  Plato. Politeia. Polak & Van Gennip. Amsterdam. 1981.

54.  Adolf Pohl. Die Offenbarung des Johannes 6e druk. R. Brockhaus. Wuppertal. 1969.

55.  Dr. Klaas J. Popma. Harde Feiten. T. Wever. Franeker. 1972.

56.  Jacques Presser. Napoleon,  Historie en Legende. 5e druk De Arbeiderspers. Amsterdam. 1968.

57.  Groen Van Prinsterer. Ongeloof en Revolutie. 2e druk H. HŲveker. Amsterdam. 1868.

58.  Abraham Rabinovich. De boten van Cherbourg. De Groot Goudriaan Kampen.

59.  Alfred Rahlfs. Septuaginta. 11. 9e druk. Wurtembergische Bibelanstalt Stutgart. 1935.

60.  Dr. A.M. Rehwinkel. De Zondvloed. Vert. 6e druk Buyten & Schipperheijn. Amsterdam. 1976.

61.  Dr. R. Reinsma. Onze wereld. 3e druk. J.M. Meulenhoff. Amsterdam. 1967.

62.  Dr. Francis A. Schaeffer. De God Die Leeft. Vert. Buyten & Schipperheijn. Amsterdam. 1970.

63.  Dr. Ir. E. Schuurman. Techniek en Toekomst. Van Gorcum & Comp N.V. Assen. 1972.

64.  Albert Soboul. De Franse Revolutie. Parijs 1972. vert. Van Gennep B.V. Amsterdam. 1975.

65.  Aleksandr Solzjenitsyn. De Goelag Archipel. Vert. 2e druk. De Boekerij. Baarn. 1973.

66.  Sonia Shah. Ongeraffineerd. Vert.door Nico Groen. Artemis & Co.

67.  Leo N. Tolstoj. Anna Karenina. Vert. 15e druk L.J. Veen B.V. Utrecht / Antwerpen. 1983.

68.  R. De Vaux. Hoe het oude IsraŽl leefde. 2e druk. Deel I en II. Romen Ė Roermond. 1973.

69.  Dr. A.J.Visser. De Openbaring van Johannes. 4e druk G.F.Callenbach b.v. Nijkerk 1980.

70.  J.H. Waszin / W.C. Unnik /  C.H. de Beus. Het oudste Christendom en de antieke Cultuur. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. Haarlem.1951.

71.  J.H. Waszink, W.C. van Unnik, C.H. de Beus. Het oudste christendom en de antieke cultuur. H.D. Tjeenk Willink & Zn N.V. 1951.

72. Jonathan I. IsraŽl. Verlichting Onder Vuur. Uitg. van Wijnen - Franeker. 2006.

73. Wilkin van de Kamp. Bevrijd van banden. Uitg. Crosslight Media - Aalten 2009.

74. Lucie Green. 15 Miljoen graden. Wat de zon voor ons betekent. Nieuw Amsterdam Uitgevers. Vertaling Eddy Echternach.

75. Karel van Wolferen. De ondergang van een wereldorde. Uitgeverij Contact Amsterdam/Antwerpen. 2003.

76. Hubert Seipel. Poetin: de binnenkant van de macht. Uitgeverij De Blauwe Tijger Groningen, 2015.

77.Laura Dijkhuizen en Henk Bakker: Typisch Evangelisch. Uitgeverij Ark Media Amsterdam 2017.

78.Nikolaj P. Chrapov: Het geluk van een verloren leven. Uitgeverij Den Hertog Houten 1984.

79.DaniŽl Maes: Hoe Een Paus Gelijk Kreeg. Uitgeverij De Blauwe Tijger Groningen 2017.

80.Dr. Maarten Luther. Stemmen uit Wittenburg. (5 delen) Uitgeverij De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan 1970.

81.  Tom Zwitser. PERMAFROST (deel I). Uitgeverij De Blauwe Tijger Groningen 2017.

82. Reinhard KŲnig. NEW AGE. Uitgeverij H. Medema Vaassen 1986.

83. Behalve genoemde boeken is gebruik gemaakt van kranten artikelen van het Friesch Dagblad, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad en de Trouw.

84. KA-TSETNIK 135633. GALILEA. 1966.Vertaling uit het engels door Alfred Pleiter. Uitgeverij Elsevier Nederland NV, Amsterdam 1969.

85. Rebecca Makkai. Een Stralende Toekomst. Nederlandse vertaling door Harm Damsma en Niek Miedema. Uitgeverij Nieuw Amsterdam 2019.

NAAR BOVEN
 

   

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 13-06-2024