DaniŽl inleiding
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
DaniŽl 7
DaniŽl 8
DaniŽl 9
DaniŽl 10v.
DaniŽl 11v.

Inleiding

 De aanleiding tot onderzoek naar de profetieŽn van het laatste bijbelboek was een preek van een hoogleraar over de zeventig weken uit DaniŽl 9.
De engel GabriŽl verzekerde DaniŽl van de herbouw van de tweede tempel door het noemen van de bouwtijd. De tijd om de tempel en de muren van Jeruzalem te herbouwen duurde volgens GabriŽl 7 weken.
Doch volgens de Bijbel is de tweede tempel met de muren in 7 x 7 of 49 jaren herbouwd (Johannes 2 : 20). Dat wil zeggen, de 70 weken moeten als jaarweken worden geteld, en telkens met 7 jaren worden vermenigvuldigd.

Na de herbouw van de tempel tot de overdracht van de macht aan de Romeinen regeerden de Joden 62 jaarweken over Jeruzalem. Die periode komt overeen met het woord van GabriŽl. Want volgens de engel zal IsraŽl na de ballingschap (7 x 7) en (7 x  62) 483 jaren onafgebroken over Jeruzalem regeren.

Daarna is er nog een volle jaarweek over van de zeventig jaarweken. Want toen GabriŽl waarschuwde acht te slaan op het woord, gaf hij te kennen dat er zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw stad. Dat wil zeggen, ook al waren de Joden in ballingschap, toch houdt de Eeuwige tot het einde vast aan IsraŽl als zijn volk. doch de gegeven tijd en de woorden "uw volk en uw stad"bekrachtigen niet alleen dat de Joden  70 jaarweken in Jeruzalem zullen wonen, maar ook dat ze er als machthebbers zullen regeren!

Daar GabriŽl de tijd van 70 jaarweken nadrukkelijk met uw stad (Jeruzalem) en uw volk (IsraŽl) verbindt, tellen de zeventig weken alleen af als de Joden de regeermacht over Jeruzalem bezitten.
Toen de Joden dan ook van 67-70 na Christus in opstand kwamen tegen de Romeinen en de macht over Jeruzalem terggrepen, begon de laatste jaarweek af te tellen zoals GabriŽl heeft voorzegd. Echter al na 3Ĺ jaar werd de opstand door de Romeinen neergeslagen en de tweede tempel verwoest.

Na het einde van de tweede tempel zijn de Joden bijna 2000 jaar de macht over Jeruzalem kwijt, terwijl zij nog ruim een halve jaarweek van de zeventig te gaan hebben. Want naar het woord van GabriŽl vindt het aftellen van de 70 jaarweken slechts plaats als de Joden de regeermacht over Jeruzalem bezitten. Daar dit tot het einde van de tijd van toepassing blijft, wacht de wereld nog ruim een halve jaarweek regeerperiode van de Joden over Jeruzalem!

Welnu, in 1980 heeft het IsraŽlische parlement (de Knesset) in een wet vastgelegd, dat Jeruzalem de eeuwige en ongedeelde hoofdstad is van de staat IsraŽl! Door die wet is de regeermacht van het Joodse volk over het heilige deel van Jeruzalem officieel hersteld! Zodat in 1980 de aftelling van de laatste halve jaarweek van de zeventig weken is begonnen.
Het herstel van de macht over het heilig deel in Jeruzalem betekent dat het einde snel nadert. Want naar het woord van GabriŽl is de aardse tijd na de laatste halve jaarweek voorbij.

Het door GabriŽl verklaarde Gods Woord over Jeruzalem en de laatste halve jaarweek, heeft mij gemotiveerd het laatste Bijbelboek te gaan onderzoeken.

Wegens de overeenkomsten zijn de laatste hoofdstukken van DaniŽl als inleiding van het boek de Openbaring van Johannes genomen.

Voor de geciteerde Bijbelteksten is de vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) van 1951 gebruikt.

En wanneer een eigen vertaling is gebruikt, is deze met RHK gemarkeerd.

Gespreksvragen voor Bijbelstudie vindt u op deze internetsite.

ds.r.h.keegstra@planet.nl.

NAAR BOVEN

 
DaniŽl moest Christus centraal stellen, evenals de apostel Johannes.
Schilderijen van Michelangelo
©Omniboek/De Fontein
Door de
70 weken
van
DaniŽl 9
staat
de tempel
in
Jeruzalem
met
Jezus
centraal
Jezus Christus en die gekruisigd is de geest van alle eindtijd profetieŽn.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 20-05-2024