Auteur
Start Auteur Daniėl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Volgende

Na zijn opleiding aan de Bijzondere Hogere Landbouw School te Leeuwarden, heeft de schrijver ruim 17 jaar gewerkt bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Friesland. Zijn werk bestond in hoofdzaak uit onderzoek en bestrijding van distomatose bij runderen en schapen, waarbij de dagelijkse temperatuur en de neerslag (het klimaat) een beslissende rol bleek te hebben.

Naast zijn werk heeft hij in de avonduren en op de zaterdagen Grieks en Latijn aan de RUG gestudeerd. En na staatsexamen van de gymnasiale vakken, een theologische opleiding aan de RUU gevolgd, inclusief de kerkelijke opleiding voor predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Na nog een jaar de TUK a/d Oudestraat te hebben voltooid, is hij d.d. 4 februari 1984 bevestigd in het ambt van predikant in de Gereformeerde kerken en sedertdien verbonden aan de Kerk te Boerakker. (Gr.) In deze gemeente heeft hij in een tiental jaren vanaf 1987 in veertig preken het boek de Openbaring van Johannes globaal uitgelegd.

Toen in 1990 duidelijk werd dat er geen ruimte meer was voor een Bijbelse prediking hebben ds Keegstra met de Kerkenraad en  125 leden zich onttrokken aan de Gereformeerde kerken en zich aangesloten bij het verband van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV) .

In 1998 maakten twee nieuwe leden, die zich vanuit de GKV bij de Kerk te Boerakker hadden aangesloten, bezwaar tegen de prediking van ds. Keegstra bij de classis Grootegast. Bezwaren die door de kerkenraad als ongegrond waren afgewezen.

De classis Grootegast heeft ondergetekende, nadat hij hun voorstel van vervroegd emeritaat had afgewezen, op initiatief van prof. M. te Velde van de TUK (woordvoerder van de bezwaarden) in 1999 eervol ontslag verleend.

Als reden van het ontslag noemde de classis, dat de prediking van ds. Keegstra niet "troostvol"genoeg is. Men bedoelde dat hij in zijn preken onterecht opriep tot geloof en bekering. Een oproep die voor veel vrijgemaakte kerkleden onverteerbaar is. Want omdat zij al wedergeboren zijn, maken vrijgemaakte kerken in de prediking onderscheid tussen wedergeboorte en dagelijkse bekering. Een visie die ds. Keegstra niet deelt.

Daar men volgens het kerkrecht een predikant alleen op grond van een onbijbelse leer of zondige leefwijze kan ontslaan, heeft de schrijver bezwaar aangetekend tegen zijn ontslag en is tot en met de Gen. Synode in beroep gegaan tegen zijn ontslag.
Het feit dat er van het proces over de bezwaren van ds Keegstra geen verslag is gedaan in de notulen van de betreffende G.S., ook niet van zijn verzoek om revisie van het besluit, bevestigt dat er geen kerkrechtelijke grond is voor een "eervol" ontslag.

Na zijn zogenaamd "eervol ontslag" is de schrijver doorgegaan het laatste Bijbelboek te onderzoeken en te publiceren.

Eerste druk 1998 (Oosterbaan & Le Cointre, Goes)

Nieuw, geheel herziene druk 2021
Copyright © 2021 R.H. Keegstra, Boerakker
Druk- en bindwerk: BoekenGilde, Enschede
ISBN 978 94 6402 7846
NUR 700

Dit nieuwe boek is te verkrijgen bij:
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/sporen-van-de-wederkomst-van-jezus-christus/
 of www.bol.com. en bij de boekhandel te bestellen  voor  € 20. inclusief verzendkosten.

NAAR BOVEN

 

God gaf eerst zijn wet, de twee stenen tafels en toen het evangelie in zijn Zoon. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bron: Bijbel ©Copyright: J.H.Isings
Biografie
schrijver
 

 


 
Eerste
en
geheel
nieuwe
druk
Mijn nieuwste boek is door de herziening een geheel ander boek geworden.
Bron: Elips
Overwinning van Christus

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 20-05-2024