Sporen van de wederkomst
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Auteur
DaniŽl inleiding
Bibliografie
Laatste nieuws
Openbaring v Johannes
Gesprekspunten
Links

 

Voorwoord

Johannes als profeet is de sleutel tot de Openbaring van Johannes.

Toen Johannes weigerde het gezicht op te schrijven, verscheen Jezus in een gezicht en dicteerde hem de zeven steden en haar gemeenten in zeven brieven. Brieven die Johannes als dictaat aan dit profetische boek moest toevoegen. Het zijn deze brieven waardoor de engel Johannes in Openbaring 22 een profeet noemt.
Maar pas als de engel Johannes een profeet noemt, krijgt hij in de gaten dat de brieven over de steden en haar gemeenten "profetieŽn "zijn. ProfetieŽn die de tijd na Pinksteren tot het einde in zeven perioden beschrijven.

De vergissing van Johannes is de sleutel tot de tijd van de komst van de boekrol. Want de brieven als profetie geven aan dat Jezus door de zeven steden de tijd van Pinksteren tot de wederkomst in zeven perioden voorzegt. Zodat de plaats in de reeks van de zeven steden/brieven de toestand van de wereld en de Kerk in de betreffende periode aangeeft. En de stad Laodicea en haar gemeente over de laatste tijd profeteert! D.w.z. Jezus opent de boekrol met de plagen als het Romeinse Rijk is hersteld en net zo rijk is als Laodicea, terwijl de Kerk lauw is als haar gemeente. Wat nu reeds het geval is!

Uitleg en toepassing van de brieven tussen Pinksteren en nu vindt u ook in de herziene druk:

"Sporen van de wederkomst van Jezus Christus".

Het nieuwste boek met ISBN 97894 6402 7846 is te verkrijgen bij:
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/sporen-van-de-wederkomst-van-jezus-christus/
 of www.bol.com. en de boekhandel.

Jezus komt niet zonder taal of teken terug als rechter.
Jezus verbreekt volgens Openbaring 5:10 de zegels van de verzegelde boekrol, zodra Hij uit elke stam en taal en volk en natie een koninkrijk van priesters heeft gemaakt en het evangelie naar het woord van Mattheus 24:14 alle volken is verkondigd !

Ds. R.H. Keegstra.

NAAR BOVEN

 

  Het zij verre iets anders te verheffen, dan het kruis van de Here Jezus Christus.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen

Engel
als
collega
maakt
brieven
tot
profetie

De brieven
zijn profetieŽn
van Pinksteren
tot het einde

Bron: Nieuwste boek en laatste druk
Geheel
herziene
druk
 
U bent de bezoeker sinds
4 maart 2004
 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 24-06-2024