Sporen van de wederkomst
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Auteur
DaniŽl inleiding
Bibliografie
Laatste nieuws
Openbaring v Johannes
Gesprekspunten
Links

 

Voorwoord

De vergissing van Johannes is sleutel tot Openbaring van Johannes.
Zijn vergissing is dat hij weigert het gezicht op te schrijven, zodat Jezus hem zeven brieven moest dicteren. Zijn weigering geeft aan dat hij het gezicht niet als profetie zag.

Zijn vergissing wordt zichtbaar in Openbaring 22, wanneer de engel de aanbidding door Johannes als "collega" niet accepteert! Daar de engel een profeet is, is Johannes dat als collega ook, zodat hij de brieven als profetie kreeg!

Tijdens de zevende brief en het Westen rijk is als Laodicea en de Kerk louw als haar gemeente, brengt Jezus de plagen van de boekrol. En dat is nu het geval!

Geen woord toevoegen of afdoen geldt ook voor de vergissing van Johannes, zodat zijn vergissing de sleutel tot Openbaring is en de brieven als profetie moeten worden verstaan.
Jezus gaat als de Almachtige de toestand van het Westen en de Kerk na Pinksteren gelijk maken aan die van de steden en hun gemeenten van het gezicht. De plaats van de brief in de reeks geeft de toestand weer van het Westen en de Kerk in de bewuste periode.

Uitleg en toepassing van de brieven tussen Pinksteren en nu vindt u in de herziene druk:

"Sporen van de wederkomst van Jezus Christus".

Dit nieuwe boek met ISBN 97894 6402 7846 is te verkrijgen bij:
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/sporen-van-de-wederkomst-van-jezus-christus/
 of www.bol.com. en de boekhandel.

Want Jezus komt niet zonder taal of teken terug om de mensheid te oordelen. Jezus verbreekt volgens Openbaring 5:10 de zegels van de verzegelde boekrol, zodra Hij uit elke stam en taal en volk en natie een koninkrijk van priesters heeft gemaakt en het evangelie naar het woord van Mattheus 24:14 alle volken is verkondigd. Voordat Jezus komt, verbreekt Hij de zegels van de boekrol om allen die Hij liefheeft te straffen en te tuchtigen (Openbaring 3:19). !

Ds. R.H. Keegstra.

NAAR BOVEN

 

  Het zij verre iets anders te verheffen, dan het kruis van de Here Jezus Christus.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen

Engel
als
collega
maakt
brieven
tot
profetie

De brieven
zijn profetieŽn
van Pinksteren
tot het einde

Bron: Nieuwste boek en laatste druk
Geheel
herziene
druk
 
U bent de bezoeker sinds
4 maart 2004
 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 11-02-2023